BUGÜN TBMM’DE GÖRÜŞÜLECEK OLAN “CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ” KANUN ÖNÜNDE EŞİTLİK İLKESİNE İLE TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERE AYKIRIDIR.

27.5.2021

Bugün TBMM’de görüşülecek olan “ 25.05.2021 Tarihli Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” Kanun Önünde Eşitlik İlkesine ve Temel Hak ve Özgürlüklere Aykırıdır. Buna İlişkin Açıklamamız : /Content/UserFiles/Editor/files/25_05_2021%20Kanun%20Teklifine%20Y%C3%B6nelik%20Bas%C4%B1n%20A%C3%A7%C4%B1klamas%C4%B1%20%20Tohav.pdf

Bugün TBMM’de görüşülecek olan “Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” Kanun Önünde Eşitlik İlkesine ile Temel Hak ve Özgürlüklere aykırıdır.