COVİD-19 HAPİSHANE İZLEME RAPORU 1

4.6.2020

Mahpuslar, hapishane koşullarının fiziksel izolasyonu
sağlamaya uygun olmaması sebebiyle, risk faktörü
yüksek olan gruplar içinde yer almaktadırlar. Bu sebeple,
14.04.2020 tarihinden itibaren haftalık olarak
hapishaneler gündemi ile bülten yayınladık ve sekizinci
bültenimizi rapor şeklinde sunmak istedik.

Rapor için:

http://www.tohav.org/Content/UserFiles/ListItem/Docs/katalog3984covid-19-hapishane-izleme-raporu-1.pdf