15-16 HAZİRAN YEREL YÖNETİMLER KONFERANSI

27.3.2017

Bilindiği üzere Türkiye “Barış Süreci” veya “Çözüm Süreci” olarak adlandırılan önemli bir süreçten geçmektedir. Bu sürecin başarıya ulaşması sosyal, siyasal, hukuki birçok sorunun tartışılması ve nihayetinde çözüme kavuşturulması ile mümkün olacaktır. Bu doğrultuda Türkiye’de “Yerel Yönetimler” meselesi önemli ve tartışılması gerekilen bir meseledir. Gelinen aşamada Cumhuriyetin kuruluşundan bu güne kadar uygulanan aşırı merkeziyetçi sistemden vazgeçilerek, güçlü ve özerk yerel yönetimlerin oluşturulması gerekliliği birçok kesim tarafından dile getirilmektedir. Artık “Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı”nın çağın gerisinde kaldığı ve ihtiyaca cevap vermekten uzak olduğu tartışmaları yapılıyorken, Türkiye’nin bunun dahi gerisinde olması Türkiye demokrasisi açısından vahim bir durumdur.

 

 

 

 

Türkiye’de demokrasinin gelişimi, insan hakları standartlarının yükseltilmesi ve bu tartışmalara katkı sunmak amacıyla TOHAV (Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı), Van Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, MAF-DAD (Uluslarararası Hukuk ve Demokrasi Derneği) ve SAMER (Sosyal ve Siyasal Araştırmalar Merkezi ), “Yerel Yönetimler” konulu bir konferans organize etmiştir. Söz konusu konferans 15-16 Haziran 2013 tarihlerinde Van Merit Şahmaran Otel’de yapılacaktır.

 Konferans; Demokrasi ve Yerel Özerklik Tartışmaları, Dünyada ve Türkiye’de Yerel Yönetim Deneyimleri, AB Uyum Sürecinde Türkiye’de Yerel Yönetimler, Türkiye’de Ulus-Devlet ve Yeniden Yapılanma Sorunları, Alternatif Ekonomiler ve Yerel Yönetimler, Yerel Yönetimlerde Kadınların Siyasi Temsili, Yerel ve Bölgesel Yönetimin Temel Esasları- Yeni Anayasa Yapım Sürecinde Neler öneriliyor? Yeni Yaklaşım ve Hedefler konulu toplam 7 oturumdan oluşacaktır.

15 Haziran 2013 Cumartesi günü 09.00’da başlayacak konferansta, Van Büyükşehir belediye Başkanı Bekir Kaya, TOHAV Genel Başkanı Hakan Gündüz, MAF-DAD Yönetim Kurulu’ndan Prof. Dr Norman PAECH birer konuşma yapacaklardır.

 

KONFERANS PROGRAMI

 

Konferans ilk gün beş oturum olmak üzere yedi oturumda düzenlenecektir. Oturumlar ve ele alınması beklenen temalar aşağıda detaylandırılmıştır.

Konferans Dili: Türkçe ve İngilizcedir.

 

 Kayıt  (9.00 – 9.30)          

 

Açılış Konuşmaları (09.30–10.00)

Av. Hakan GÜNDÜZ (TOHAV Genel Başkanı) 

Prof. Dr Norman PAECH, (MAF-DAD Yönetim Kurulu Üyesi) 

Av. Bekir KAYA (Van Büyükşehir Belediye Başkanı)

 

            I. Oturum: “Demokrasi ve yerel özerklik tartışmaları”(10.00–11.00)

 

Oturum Başkanı:  Av. Murat Timur

Van Barosu Başkanı

 

Doğrudan ve Temsili Demokrasi, Katılımcı Demokrasi ve Yerel Meclisler

Av. Ercan Kanar

İstanbul Barosu, Hukukçu

 

Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı

Dr. Cemal Salman

İÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi/Kentleşme ve Çevre Sorunları ABD

 

Demokrasilerde ‘Yerel Yönetim Seçenekleri’ ve Demokratik Özerklik

Prof. Dr Norman PAECH

Almanya Eski Sol Parti Milletvekili ve BM Hukuku Uzmanı

 

Kahve Arası (11.15–11.30) 

 

          II. Oturum: “Dünyada ve Türkiye’de Yerel Yönetim Deneyimleri”(11.30–13.00)

 

Oturum Başkanı: Av. Bekir Kaya

Van Büyükşehir Belediye Başkanı

 

Latin Amerika Deneyimleri  

Metin Yeğin

Uluslararası İnsan Hakları Gözlemcisi-Aktivist

 

Demokratik Özerklik ve Katalonya Deneyimi

Vicent Partal

Gazeteci-Vilaweb’in Kurucusu

 

Diyarbakır Deneyimi

Osman Baydemir

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı

 

Öğle Yemeği (13:00-14:00)

 

 

      III. Oturum: “AB Uyum Sürecinde Türkiye’de Yerel Yönetimler” (14.00–14.45) 

 

Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Bülent küçük

Boğaziçi Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü

 

Türkiye’de AB Giriş Sürecine Bağlı Olarak Yerel Yönetimlerin Yapılandırılması 

Prof.Dr. Mehmet Altan

İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat politikası Anabilim dalı Öğretim Üyesi 

 

Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartının Türkiye’ye Yansımaları, Türkiye’nin Çekinceleri

Doç. Dr. Cengiz Aktar

Bahçeşehir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi-AB Bölümü Öğretim Üyesi

 

 

Kahve Arası (14.45–15.00)

 

      IV. Oturum: “Türkiye’de Ulus-Devlet ve Yeniden Yapılanma Sorunları” (15.00–16.15)

 

Oturum Başkanı: Welat ay

SAMER Genel Kordinatarü

 

Türkiye’de Ulus Devlet ve Merkeziyetçilik

Mustafa Sönmez

Ekonomist

 

Türkiye’de Yerel Yönetim –Merkezi Yönetim İlişkisi

Demir Çelik

Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Yerel Yönetimler ve Ekoloji Komisyonu Eş başkan Yardımcısı

 

Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Özerkliğine İlişkin Tartışmalar ve Sorunlar

Prof.Dr. Mesut Yeğen

İstanbul Şehir Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi

 

 

Kahve Arası (16.15–16.30)

 

 

 

 

 

 

 

      V. Oturum: “Alternatif ekonomiler ve Yerel Yönetimler” (16.30–17.45)

 

Oturum Başkanı: Doç.Dr. Abdullah Karatay

İstanbul Üniversitesi Kamu Yönetimi Sosyal politika ve Sosyal Hizmetler Bölümü Öğretim Üyesi

 

Yerel Yönetimlerden Hizmet Taleplerinin Sınıfsal Altyapısı: Diyarbakır Örneği

Mım Sertaç Tümtaş

SAMER Akademik Danışma Kurulu Üyesi

 

Demokratik Özerkliğin İktisadi Modeli Nedir ve Nasıl İnşa Edilebilir?

Doç.Dr. Yahya Mete Madra –Yrd.Doç.Dr. Ceren Öztürk

Boğaziçi Üniversitesi, Ekonomi Bölümü Öğretim üyesi

 

Alternatif Ekonomiler Temelinde,Kürt coğrafyasının Ekonomik Potansiyeli

Doç.Dr. Ahmet Yıldırım

Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi, BDP Parti Meclis Üyesi

 

(17.45- 18.30 )

Oturum Konuları Üzerine Tartışmalar

 

 

Akşam Yemeği  (18. 30–20.00)

 

 

II. GÜN

 

      I. Oturum: “  Yerel Yönetimlerde Kadınların Siyasi Temsili” (10.00–11.15)

 

Oturum Başkanı: Candan Yıldız

Gazeteci

 

Yerel Yönetimlerde Cinsiyet Eşitliği Politikaları ve bütçeleme

Canan Kızılaltun

Bursa-Nilüfer Belediyesi Eşitlik Birimi

 

Avrupa kadın Erkek Eşitliği Şartı 

Hatice Ödemiş

Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı

Yerelde Kadın Temsili ve Belediyecilik

 

Ayşe Gökkan

Mardin-Nusaybin Belediye Başkanı

 

Kahve Arası (11.15–11.30)

 

 

 

 

 

 

    II. Oturum: “Yerel ve Bölgesel Yönetimin Temel Esasları -Yeni Anayasa Yapım Sürecinde Neler öneriliyor? Yeni Yaklaşım ve Hedefler?” (11:30-13:00)

 

Oturum Başkanı: Nazmi Gür

BDP Van Milletvekili-Hukukçu

 

Prof.Dr. Mithat Sancar

Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

 

Özgür Sevgi Göral

Anayasa Uzlaşma Komisyonu Üyesi, BDP Danışmanı, Hukukçu

 

(13.30–14–00)

Oturum Konuları Üzerine Tartışmalar

 

Kapanış

15-16 HAZİRAN YEREL YÖNETİMLER KONFERANSI