6.4.2017

• 2004 yılı içerisinde 140 yeni başvurucu rehabilitasyon ve tedavi için kabul edildi.
• 2003 yılı içerisinde tedavi olmak için başvuran ve tedavileri 2004 yılına sarkan 44 kişinin rehabilitasyon tedavi yardımı bu yıl içinde de devam edilmişti

2004 yılı İşkence Rehabilitasyon Merkezi Çalışmaları ile İlgili İstatistikî Bilgiler

• 2004 yılı içerisinde 140 yeni başvurucu rehabilitasyon ve tedavi için kabul edildi.

• 2003 yılı içerisinde tedavi olmak için başvuran ve tedavileri 2004 yılına sarkan 44 kişinin rehabilitasyon tedavi yardımı bu yıl içinde de devam edilmiştir.

• Önceki yıllarda (2002 ve öncesi) başvuru yapan, ancak çeşitli sebeplerle aldığı yardımı yarım bırakan veya daha sonra tekrar gözaltına alınıp işkence gören 44 kişi de tedaviye devam etmek ya da yeniden tedavi olmak için başvuruda bulunmuştur.

• Böylece bu yıl içinde toplam 228 işkence mağdurunun rehabilitasyonu sürdürülmüştür. (Bu sayıya gönüllü olarak; göç mağdurları ve başvurucu yakınlarına yönelik, 115 kişiye verilen sağlık yardımı eklenmemiştir.) İlk kabul ve değerlendirmeleri yapılan başvuruculardan alınan demografik bilgiler aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.

• İstatistiklerde 2004 yılı içerisinde başvurusu alınan, başvuruculara ait bilgiler vardır. 2003 yılından beri rehabilitasyonu süren hastalar ve önceki yıllarda başvuru yapıp bu yıl içinde tekrar gelen hastalara ait bilgiler geçmişe ait olduğu için, istatistiklerde yer almamıştır

• Bu yıl Vakıf İşkence Rehabilitasyon merkezine başvuran mağdurlardan, şikâyetleri kronik olanların (uzun dönem cezaevi hükümlüleri) sayısının arttığını görmekteyiz. Vakıf imkanları, terapi zamanı ve ülkemizdeki sağlık hizmetlerindeki olumsuz değişimlerden kaynaklanan nedenlerden dolayı başvurucu alımı sınırlı tutulmaya çalışılmıştır. Daha çok akut vakalara öncelik verilmiştir.

• Mart ayındaki başvurucu sayısının yüksekliğinin nedeni; akut vakaların fazla olmasıdır. Aralık ayı ise vakıfla ilgili çeşitli etkinliklerin (yeni dönem proje hazırlıkları, yıllık rapor hazırlanması vb.) ve de akut başvuruların olmaması nedeniyle en az başvurucu kabul edilen ay olmuştur.

Bu yıl içinde başvuran hastalarımızın en yaşlısını (53 y.), en gencini (15 y.) oluşturmaktadır. 140 işkence mağdurundan 34’ünü oluşturan kadın başvurucuların en küçüğü 19 yaşında, en büyüğü ise 50 yaşındadır. Kadın başvurucuların yaş ortalaması 28,8’dir. 106 erkek başvurucunun en küçüğü 15 yaşında iken en büyüğü 53 yaşındadır. Erkek başvurucuların yaş ortalaması ise 32,2’dir. En yaşlı 10 mağdurdan 1’i kadın, 9’u erkektir. 50 yaşın üzerinde olan hasta sayısı 5’dir ve bunlardan 1’i kadın, 4’ü de erkektir. Bu yıl içinde tedavileri sürdürülen 140 yeni başvurucunun yaş ortalaması ise 31,4’dür. Özellikle 20–30 yaş aralığında bulunan mağdurların sayıca fazla olduğunu ifade edebiliriz.