AZINLIK HAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ VE AYRIMCILIKLA MÜCADELE

27.3.2017

Bu çalışmanın öncelikli amacı, ayrımcılıkla mücadele etmeyi ve ırkçılık ve yabancı düşmanlığı ve çatışmanın önlenmesiyle mücadeleye katkıda bulunmaktır. Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen bu proje kapsamında; Minority Rights Groups (MRG) Diyarbakır Barosu ve MEZO-DER’in katılımlarıyla yürütülmüş olup, Türkiye’de azınlık haklarının Avrupa standartları ve Kopenhag Kriterlerine uygun bir şekilde oluşturulması için Kürtler, Süryaniler, Ermeniler, Rumlar, Lazlar ve Aleviler gibi milyonlarca insanı ilgilendiren dilsel, dinsel ve etnik azınlıkların statülerine ilişkin çalışmalar yürütülmüştür.

Proje kapsamında başlıca aktiviteler; Avrupa standartlarında geniş kapsamlı bir ayrımcılık karşıtı yasa taslağı hazırlanması ve ayrımcılık karşıtı yasanın uygulanmasına başlanması için davaların ikame edilmesi,Kanun yapıcılara yol gösteren özel ilkeler ve ülke içerisinde yerinden edilmiş kişiler ve mülteciler için bir rehber hazırlamak üzere mülkiyet ve dönüş hakkına ilişkin araştırma ve atölye çalışması, Mülkiyet iddialarını desteklemek için dava ikame etmektir.

 Proje 2006 tarihinde faaliyetine başlamış olup, 3 yıllık bir süreçle 2009 yılında tamamlanmıştır.