ÇEŞİTLİLİK VE DAVALAMA PLATFORMU EN

3/27/2017

EN

Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı (TOHAV) ve Kaos GL tarafından Adana Barosu’nun katkılarıyla hukukçulara ve diğer ilgili STK’lara yönelik olarak “Ayrımcılık Bağlamında Stratejik Davalama ve 6701 Sayılı Yeni Kanun Teorisi ve Pratiğe Yansımaları” başlıklı atölye çalışması Adana’da düzenlendi

8-9 Ekim stratejik davalama atolyesi Adana

 

ÇEŞİTLİLİK VE DAVALAMA PLATFORMU

AYRIMCILIK BAĞLAMINDA STRATEJİK DAVALAMA VE 6701 SAYILI YENİ KANUN TEORİSİ VE PRATİĞE YANSIMALARI

ADRES:

8 Ekim 2016

 

10.00-10.15     Kayıt

10.15-10.30     Açılış Konuşması

 

10:30-11.15

Ayrımcılık bağlamında stratejik davalama nedir?

Av. Nurcan Kaya, Uluslar arası Azınlık Hakları Grubu Türkiye Koordinatörü

 

 

İçerik: Stratejik davalama nedir? Nasıl yapılır? Vaka tercihi kriterleri neler olmalıdır? Stratejik davalama ile amaçlanan nedir? Bu davalar yargılama ve doktrine nasıl etki edecektir? Sorular cevaplanmaya çalışılacak ve genel çerçeve anlatılacaktır.

 

11.15-11.30     ÇAY / KAHVE ARASI

 

11.30-12.15

İş Hukuku Bağlamında Stratejik Davalama

Doç Dr Zeki Okur, Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi

 

 

İçerik: Özel sektördeki çalışan kadınların, LBGTİ+ bireylerin, yabancıların ve sendikalıların maruz kaldıkları ayrımcılık uygulamalarına yargılama makamları ve doktrinin yaklaşımı. Bu başlıklardaki vakaların stratejik davalamaya konu edilmesi.

 

12.15-13.15 ÖĞLE YEMEĞİ ARASI

13.15-14.00

Ceza Yargılaması Bağlamında Stratejik Davalama

Yrd Doç Günal Kurşun, Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi

 

 

İçerik: Vatandaşlık statüsü karşısında, yabancılık, mültecilik, sığınmacılık ve vatansızlık durumlarının ceza hukukundaki yansımaları ve uygulamaları, infaz hukukunda ve tatbikinde görünümleri. Bu başlıklardaki vakaların stratejik davalamaya konu edilmesi.

 

14.00-14.15     ÇAY / KAHVE ARASI

 

14.15-15.00

İdare Hukuku Bağlamında Stratejik Davalama

Yrd Doç Çiğdem Sever, Atılım Üniversitesi Dekan Yardımcısı

 

 

İçerik: Kamuda çalışan kadınların, LBGİ+ bireylerin, yabancıların ve sendikaların maruz kaldıkları ayrımcılık uygulamalarına yargılama makamları ve doktrinin yaklaşımı. Disiplin ve ceza soruşturmaları. Bu başlıklardaki vakaların stratejik davalamaya konu edilmesi.

 

15.00-15.15     ÇAY / KAHVE ARASI

 

15.15-16.30

Anayasa Mahkemesi ve AİHM Kararlarında “Ayrımcılık”

Yrd Doç Günal Kurşun, Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi

 

 en

İçerik: Anayasa Mahkemesi’nin ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararlarında ayrımcılık iddialarının nasıl değerlendirildiği ve örnek kararların tartışılması. (Tekrara düşülmemesi için diğer başlıklarda tartışılamayan azınlıklar, HIV bireyler özelindeki kararlar incelenecektir)

  

AYRIMCILIĞA İLİŞKİN 6701 SAYILI YENİ KANUN TEORİSİ VE PRATİĞE YANSIMALARI

 

YER:

9 Ekim 2016

 

10:00-10.45

6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Yasası

Yrd Doç Günal Kurşun, Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi

 

 

İçerik: 6701 sayılı kanun kapsamında ele alınan ‘ayrımcılık’ kavramının ne olduğu, ne tür ayrımcılığın bu yasa kapsamında kaldı, yasanın amacı, Kurum, Kurul ve görevleri. Yasanın diğer iç yasal düzenlemeler ve Uluslar arası mevzuat ve mekanizmalar ile ilişkisi.

 

10.45-11.00   ÇAY / KAHVE ARASI

 

11.00-12.00

 

6701 Sayılı Ayrımcılık Yasasının Uygulaması

Yrd Doç Günal Kurşun, Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi

 

 

İçerik: Yasa gereği kurulan Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu’nun işleyiş mekanizması, kuruma başvuru usul ve biçimi, kurumun başvuruları inceleme biçimi ve yaptırımları.

ÇEŞİTLİLİK VE DAVALAMA PLATFORMU en