HUMAN RIGHTS INSTITUTION DRAFT LAW OF TURKEY DISCUSSED

4/28/2011

Türkiye İnsan Hakları Kurumu Kanun Tasarısı’nın tartışılarak değerlendirilmesi ve insan hakları alanında çalışan sivil toplum kuruluşları ile bilgi ve deneyim paylaşımının sağlanması amacı ile 17 Mart 2012 tarihinde TOHAV merkezinde bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Kerem Altıparmak’ın Tasarı’ya ilişkin görüş, bilgi ve eleştirilerini katılımcılarla paylaştığı toplantıya İNSAN HAKLARI DERNEĞİ, İNSAN HAKLARI VAKFI,GÖÇ-DER,İBÜ-ÇOCUK ÇALIŞMARI BİRİMİ,TÜRKİYE PSKİYATRİ DERNEĞİ,CEZA İNFAZ SİSTEMİNDE SİVİL TOPLUM DERNEĞİ,THİV, RUSİHAK, ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ TÜRKİYE ŞUBESİ temsilcileri de katılarak konuya ilişkin deneyimlerini paylaşmışlardır.