İNSAN HAKLARI VE AYDINLANMA SERTİFİKA PROGRAMI EN

3/27/2017

EN

TOHAV
Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı

İNSAN HAKLARI VE AYDINLANMA SERTİFİKA PROGRAMI

Programla evrensel insan haklarına ilişkin temel bilgiler, kavramlar , aydınlanma süreci ve demokratikleşmenin tarihsel gelişiminin insan hakları temelinde incelenmesi amaçlanmaktadır.

İnsan hakları eğitimi alanında ülkemizde gözlenen yetersizlik ve bilgi eksikliği, ülkemiz vatandaşlarının
çağdaş değerleri benimsemiş ve savunan bireyler olarak gelişimini, aktif sosyal ve siyasal yaşama katılımlarını önleyen önde gelen nedenlerden olmaktadır.

Onurlu insan, haklarla donanmış bireyin gelişimine temel oluşturan evrensel insan hak ve özgürlükleri, bilgi ve belgelerinin tanıtıldığı programla, aydınlama temelinde belli bir alt yapı ve vizyon edinmiş, insan olarak sorumlu aktif vatandaşların kazanılması sürecine katkı yapılması amaçlanmaktadır.

Programın haftada bir gün, Salı günleri; 18.30-21.00 arasında yürütülmesi, 10 hafta süreli olması planlanmaktadır. Program Av. Nazım Tural tarafından yürütülecek olup, katılımcılara özel ders notları,
Düzenli katılan ve testlerde başarılı olan katılımcılara sertifika verilecektir.
Program ücretsiz olup, 25 katılımcı, başvuru sırasına göre kabul edilecektir.

Friedrich Naumann Vakfı tarafından desteklenen program, Vakfın Elmadağ-Cumhuriyet Cad. 107/2’deki ofisinde yürütülecektir.
Katılmak isteyenlerin tohav2015@gmail.com adresine başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

SUNUŞ ANA PLANI
İnsan Hakları ve Aydınlanma Programı

I. İnsan Hakları Kavramının Gelişimi
Temel bilgiler
İnsan Haklarının evrenselliği
Tarihsel süreç
Eski Yunan kent devletleri
Orta Çağ Avrupası,
Hristiyanlık, İslam’da Bilim ve Düşüncenin gelişimi
II. Aydınlanma ve İnsan Hakları
Aydınlanma öncesi Avrupa
Aydınlanma felsefesi-Genel Bilgi
Başlıca aydınlanma düşünürleri-sosyal sözleşme
İngiltere’de demokratikleşme, tarihsel gelişim
ABD’de kolonileşme ve bağımsızlık savaşı
ABD Anayasal Sistemi
Fransız Devrimi ve İH Bildirgesi

Üç bölüm olarak planlanan kursların ikinci bölümünde, ‘’İnsan Haklarının Uluslar arası Boyutları’’ son bölümde, ‘’Azınlıklar ve Kültürel Kimlikler’’ konuları işlenecektir.