İŞKENCE VE KÖTÜ MUAMELEYİ ÖNLEME PROJESİ

27.3.2017

Projenin genel amacı, Türkiye’de işkence ve kötü muamele uygulamalarının yeni ve etkili yöntemler geliştirmek suretiyle önlenmesine katkı sunmaktır. Bu genel amaca hizmet etmek için proje, yaratıcı hukuki taktiklere ve önleyici metotlara odaklanıp, ulusal ve uluslararası kontrol mekanizmaları arasında tamamlayıcı ilişkiler tesis ederek bütünlüklü ve kapsamlı bir yaklaşım önermektedir. İşkence mağdurlarına “Stratejik Hukuk Davaları” ve “Disipliner, Cezai ve Hukuki Tazminat Davaları” yoluyla hukuki yardım sunulmuştur. Yürütülen faaliyetler aynı zamanda işkencenin önlenmesi ve bildirimini güçlendirmesine, avukatların ve sivil toplum kuruluşlarının ulusal ve uluslararası insan hakları hukuku standartlarının kullanımına ilişkin profesyonel kapasitelerini geliştirmesine ve bu anlamda eğitim seminerlerine odaklanmıştır. Ayrıca proje kapsamında hukuki değişikliklerin uygulanması noktasında denetim/izleme faaliyetlerinde de bulunulmuştur. 

Proje çerçevesinde gerçekleştirilen başlıca aktiviteler arasında İşkence mağdurlarına hukuki yardım ve destek sağlamak, stratejik davalama, izleme ve raporlama, eğitim aktiviteleri, Organizasyonlar ve bireyler arasında bir ilişkiler ağı kurulması,  BM İhtiyarı Protokolü için kampanya yürütmek, panel düzenlemek, sivil toplum kuruluşları için bir kılavuz kitap basmak, savunuculuk ve lobi faaliyetlerinde bulunmak yer almıştır.

 Proje 2005-2008 yılları arasında icra edilmiş olup, Avrupa Birliği tarafından desteklenmiştir.