İŞKENCENİN ÖNLENMESİNDE AKTİF SİVİL TOPLUM

27.3.2017
Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı tarafından yürütülen “İşkencenin Önlenmesi’nde Aktif Sivil Toplum Projesi” kapsamında düzenlenen eğitim seminerlerinin dördüncüsü 04-05- Mayıs 2013 tarihlerinde Adana Barosu’nun katkılarıyla Adana Baro Tesislerinde yapılacaktır.
Program:

 

ADRES:  ADANA Baro Tesisleri

Süleyman Demirel Blv.

Kurttepe Mevkii Çukurova  

ADANA

 

4 Mayıs 2013

9.00 – 9.30      Kayıt

9.30 – 10.00    Açılış konuşması – TOHAV & ADANA Barosu,  

10.00–10.45 Uluslararası Hukuktaki Düzenlemeler Işığında İşkence ve Kötü Muamele

                        Yrd. Doç. Devrim Aydın, Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi         

İçerik: CPT, AİHS, Medeni ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi, BM Çocuk Hakları Sözleşmesi ile Diğer Uluslararası Organlar Tarafından İşkenceye İlişkin Belirlenmiş Standartlar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında İşkence Yasağı.

10.45–11.15 Türk Ceza Kanunu’nda İşkence Suçu ve Kovuşturma Usulü

                       Yrd. Doç. Devrim Aydın, Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi

İçerik: Suçla Korunan Hukuki Yarar, Suçun Yapısal Unsurları, Hukuka Aykırılık Unsuru, Suça Tesir Eden Nedenler, Doğrudan Cumhuriyet Savcılığı Tarafından Yürütülen Soruşturma, Derhal, Bağımsız, Tarafsız ve Etkili Bir Soruşturma Yürütme Zorunluluğu.  

 

11.15-11.30 ÇAY-KAHVE ARASI

 

11.30–12.15 İşkencenin Önlenebilmesi Bakımından Sanık Hakları ve Usul Güvenceleri

                     Av. Gülizar Tuncer, İstanbul Barosu  

İçerik: PRATİK ÇALIŞMA- Gözaltında Müdafi Yardımından Yararlanma Hakkı, Muayene Edilme Hakkı, Habeas Corpus, Susma Hakkı, İşkence İle Elde Edilen Delillerin Yasak Delil Olarak Kabul Edilmesi vd.

12.30-14.00 ÖĞLE YEMEĞİ

 

14.00–14.45 İşkencenin Belgelenmesi ve Tıbbi Raporlama I

                 Prof. Dr. Ümit Biçer, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

İçerik: Adli Tıp Kurumu Kanunu, CMK, İstanbul Protokolü Uyarınca Mağdurla Görüşme, Muayene ve Ruhsal Değerlendirme Esasları, İşkence Türlerine Göre Tıbbi Bulgular, Bulguların Yorumu, Belgeleme ve Rapor Yazma

14.45-15.00 ÇAY-KAHVE ARASI

 

15.00-15.45 İşkencenin Belgelenmesi ve Tıbbi Raporlama II

                   Prof. Dr. Ümit Biçer, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

İçerik: Minnesota Otopsi Protokolü Uyarınca Olay Yeri İncelemeleri ve Otopside Göz Önünde Bulundurulması Gereken Genel Kurallar, Otopsi İç Muayene- Otopsi Dış Muayene, Otopsi Raporunun Yazılması.

15.45- 16.00 ÇAY KAHVE ARASI

 

16.00 – 16.45 – Mağdurla Görüşme Teknikleri I

                        Av. Gülizar Tuncer, İstanbul Barosu

İçerik: Mağdurun Bulunduğu Ortam, Yaş Ve Cinsiyetine Göre Müdahale Yöntem Ve Teknikleri, Sorulması Gereken Sorular, Gözlem, Mağdurun Teşhisi, Faillerin Tespiti, Alıkonulma Koşullarının Tespitine İlişkin İlkeler

 

16.45- 17.00 ÇAY KAHVE ARASI

 

17.00- 17.45 Mağdurla Görüşme Teknikleri II

                    Av. Gülizar Tuncer, İstanbul Barosu

İçerik: İşkencenin Hukuksal Rapor Edilmesine İlişkin İlkelerin Bir Örnek Olay Çerçevesinde Değerlendirilmesi.

AKŞAM YEMEĞİ – 

 

 

5 Mayıs 2013

10.00–10.45 Ulusal ve Uluslararası Önleme ve Başvuru Mekanizmaları, OPCAT

             Yrd. Doç. Günal Kurşun, Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi & İnsan Hakları Gündemi Derneği

İçerik: Seçmeli Protokol Nedir? Kimler Kabul Edebilir? Neden Gereklidir? Ziyaretçi Organların Oluşumu, Ziyaretlerin Rolü, Ziyaretlerin Yapılacağı Yerler, Türkiye İnsan Hakları Kurumu Kanununun OPCAT Bağlamında Analizi.

 

10.45- 11.00 ÇAY KAHVE ARASI

 

11.00-11.45 Türkiye’de İşkencenin Görünümü

Yrd. Doç. Günal Kurşun, Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi & İnsan Hakları Gündemi Derneği

İçerik: Geçmişte işkence pratikleri, günümüzde işkence pratikleri, yaygın ve sistematik işkence ile mücadelede alınan mesafe, açık tartışma.

11.45-12.15 Belgesel film gösterimi

                     İşkenceyi Gördük / We Have Seen Torture,

                     TOHAV – Asi Film ortak yapımı Yön: Cenk Örtülü & Zeynel Koç

                     Türkiye / 2012 / Renkli / 30´ / Türkçe; İngilizce altyazılı          

  

 

12.15 – 12.30 Kapanış ve Sertikaların verilmesi

                      

 

Sertifika almak isteyen katılımcıların tüm oturumlara katılması zorunludur.

İŞKENCENİN ÖNLENMESİNDE AKTİF SİVİL TOPLUM