İSTANBUL SIĞINMACI PLATFORMU,SURİYELİ SIĞINMACILAR RAPORU

27.3.2017

Suriye’den gelen sığınmacıların yaşam, sağlık ve eğitim koşullarına ilişkin yaptığı saha çalışmasının sonuçlarını İHD İstanbul Şube binasında düzenlediği basın toplantısı ile açıkladı.

Suriye’den gelen Kürt ve Türkmen Alevi sığınmacıların yaşam, sağlık ve eğitim koşullarına ilişkin hazırlanan “Yok sayılanlar; Kamp Dışında Suriye’den Gelen Sığınmacılar İstanbul Örneği” raporunda, Kürt ve Türkmen Alevi sığınmacıların güvensizlik ortamı, etnik ve dini ayrımcılık sebebiyle kamplarda kalamadıkları belirtildi. Raporda, göçmenlerin kişi başına düşen aylık gelirlerinin ise 111 TL olduğu kaydedildi.

Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı, Eşit Haklar için İzleme Derneği, GÖÇ-DER, İHD ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı Türkiye Şubesi’nin de aralarında bulunduğu 10 sivil toplum kuruluşundan oluşan İstanbul Sığınmacı Platformu, Suriye’den gelen sığınmacıların yaşam, sağlık ve eğitim koşullarına ilişkin yaptığı saha çalışmasının sonuçlarını İHD İstanbul Şube binasında düzenlediği basın toplantısı ile açıkladı. Toplantıya Eşit Haklar için İzleme Derneği üyesi Nejat Taştan, İHD İstanbul Şube Başkanı Ümit Efe, GÖÇ-DER Başkanı İlyas Erdem ile diğer STK’lerin temsilcileri katıldı. “Yok sayılanlar; Kamp Dışında Suriye’den Gelen Sığınmacılar İstanbul Örneği” adıyla hazırlanan rapora ilişkin bilgi veren Eşit Haklar için İzleme Derneği üyesi Taştan, raporun Suriye’de 2011 yılı Mart ayında başlayan ve hala devam eden çatışmalar sonucunda İstanbul’a göç etmek zorunda kalan Kürt, Türkmen, Alevi sığınmacıları kapsadığını belirtti. Taştan, toplam 28 kişi ile yüz yüze görüşmeler gerçekleştirdiklerini ve 28 kişinin yaşadıkları hane halkının 244 kişiyi temsil ettiğini söyledi. Sığınmacıların, Türkiye’ye göç dönemlerinin Suriye’de yaşanan çatışmaların yoğunluğuna bağlı olarak değiştiğini kaydeden Taştan, “İstanbul’u neden tercih ettiklerini sorduğumuzda ise, ‘Tanıdıklarımız vardı. İş bulmak için buraya geldik. Sınırdan geçerken buraya yönlendirildik’ cevapları ile karşılaştık” diye konuştu.

‘Sığınmacıları yok sayan politikalar uygulanıyor’

Taştan’ın ardından söz alan İHD İstanbul Şube Başkanı Ümit Efe de, yaptıkları araştırmaya ilişkin olarak, “BDP bu kişilere ulaşma noktasında yardımcı oldu. Sahada 5 ekibin çalışması ile bu raporu hazırladık. Bu raporla, buraya göç eden sığınmacıları yok sayan siyasal politikaların uygulandığı ortaya çıktı. Sosyal yardım ve destek hiçbir şekilde verilmiyor kendilerine. Aslında bu çalışma büyük yaranın bir bölümünü ortaya çıkardı, çalışmalarımız devam edecek” dedi.