18.6.2019

Türkiye, çevre ülkelerdeki iç savaşların tetiklediği göç hareketleri ve
göç yolları üzerindeki coğrafi konumu nedeniyle 2018 yılında da mülteci
ve göçmenler için ilk varış ve bir geçiş ülkesi olma durumunu devam ettirmiştir.
Türkiye, Ortadoğu’dan, Asya’dan, Afrika’dan ve birçok bölgeden yoğun
göç hareketi ile karşılaşmasına karşın, 1951 tarihli Mültecilerin Hukuki Statüsüne
Dair Sözleşmesine koyduğu coğrafi çekinceyi 2018 yılında da korumakta
ve bugün halen Avrupa dışından gelen yabancılara uluslararası koruma
sağlamamaktadır.
Uluslararası Hukuk alanında 2018 yılında da en çok tartışılan husus 01
Ekim 2014 tarihinde yürürlüğe giren ve kısaca AB Geri Kabul Anlaşması olarak
anılan “Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında İzinsiz İkamet
Eden Kişilerin Geri Kabulüne İlişkin Anlaşma” olmuştur. Nitekim anlaşmanın
sonuçları daha somut olarak izlenebilmiş, anlaşma gereği Türkiye’ye iade edilen
yabancılara uzun süre idari gözetim altında kaldıktan sonra, kayıtsız ve
kimliksiz olarak Türkiye’de yaşamak “hakkı” tanınmıştır.