27.3.2017

İnsan hakları alanında çalışan kurumlar olarak Taksim Gezi Parkında yaşanan saldırılarla başlayıp tüm ülkeye yayılan, otoriter polis devleti uygulamalarını, insan hak ve özgürlüklerine dönük saldırıları başından beri takip ediyoruz. İnsani, hukuki, tıbbi destek ve bu saldırıların belgelenmesi çalışmalarını sürdürüyoruz.
Ortak çalışmamız sonunda, bu süreçte İstanbul’da meydana gelen olaylarda yaralanmalar, ölüm olayları, toplu gözaltılar ve yapılan hak ihlallerinin tamamını bir basın açıklamasıyla kamuoyuyla paylaşacağız.
Konuyu bilginize sunar, gerekli katılımı göstermenizi umarız.
Çalışmalarınızda başarılar dileriz.

İHD İst Şubesi�
Türkiye İnsan Hakları Vakfı�
ÇHD İst Şubesi�
Özgürlükçü Hukukçular�
TOHAV�

Tarih : 8 Haziran 2013-Cumartesi�
Saat : 13.00
Yer : Taksim Gezi Parkı Merdivenler

KAMUOYUNUN DİKKATİNE