3.4.2017

YERİNDE İNCELEME HEYETİNİN BULGU VE DEĞERLENDİRMELERİ
1 KÖM YERİNDE İNCELEME HEYETİ
Bu heyetin temel hedefi, olayın olduğu gün yapılan yerel ve ulusal medyada hızla yayınlanan çelişkili açıklamaların ve Göle’ye hızla erişmiş olan sivil toplum kuruluşlarının ana akım medyada yansıtılan haberlerin tam aksi yönünde yaptığı açıklamaların ortaya çıkardığı çelişkilere nesnel bir açıdan bakabilmek ve hakikatin bulunması sürecine katkıda bulunmaktır.