MÜLTECİ HUKUKU EĞİTİM SEMİNERİ

28.4.2011

“Kumkapı Mülteci  Danışmanlık  Merkezi  Projesi “  kapsamında  düzenlenen  seminer, 03 Kasım  2012  tarihinde  TOHAV  ev sahipliğinde düzenlenmiştir. “Mülteci Hukuku” konulu seminerde,

” Mülteci Hukukunun Temel İlkeleri ve Kavramları Ulusal ve Uluslar arası Koruma;  İnsan Hakları ve   Ceza hukuku  Kapsamında  Göç ve İltica / Alıkonulma Koşulları; İdari Başvuru ve Davalama Stratejileri; Yabancılar ve   Uluslar  arası  Koruma   Kanun Tasarısı,   İzleme Mekanizmaları; NGO’lar,  Mültecilerin Barınma ve Sağlık Koşulları (Dezavantajlı gruplar),”

Başlıklı beş ana oturum düzenlenmiştir.

Seminerin açış konuşmalarını yapan TOHAV üyesi Av. Mehmet Ali Kahraman proje kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler ve TOHAV‘ın diğer projeleri hakkında bilgi vermiş. “Kumkapı Mülteci Danışmanlık Merkezi Projesi” ne verilen önemi vurgulamış ve seminere katılan konuşmacılar ( Av. Meryem Kavak, Av. Elif Selen Ay (BMMYK ), Veysel Eşsiz ( Helsinki Yurttaşlar Derneği-Mülteci Destek Programı ),  Av. Halim Yılmaz ( MAZLUM-DER) , Av. Taner Kılıç (MÜLTECİ-DER Genel Başkanı) ve katılımcılar hakkında bilgi vermiştir.

Mülteci Hukuku seminerinde; İHAD, IOM, ICMC, Göç-Der, Mülteci-Der, Bilgi Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Boğaziçi üniversitesi, Marmara üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi, Radbound Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi, DİHA, CARİTAS, Helsinki Yurttaşlar Derneği, Mor Çatı, TİHV, Mazlum-Der başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluş adına farklı meslek gruplarından 60‘ın üzerinde kişi katılmış, seminer katılımcılar tarafından yoğun bir ilgi görmüştür.