ŞANLIURFA HAK İHLALLERİ ÖN RAPORU

29.5.2019

Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı kurulduğu 1994 yılından bu yana, Türkiye‟deki
işkence ve kötü muamele vakalarını görünür kılma, ihlalleri tespit etme ve önleme, etkili bir
soruşturma yürütülerek cezasızlık politikası ile mücadele etme amaçlarıyla faaliyet yürütür.
Bu kapsamda işkence ve kötü muamele iddialarına ilişkin araştırma yapmak ve ilgili
kurumlarla, mağdur ve tanıklarla iletişime geçmek üzere Şanlıurfa‟ya giderek çeşitli
görüşmeler gerçekleştirmiştir.
Heyetimizce 25 Mayıs 2019 ve 26 Mayıs 2019 tarihlerinde Şanlıurfa Barosu Başkanlığı,
Şanlıurfa Barosu İnsan Hakları Merkezi, İnsan Hakları Derneği Şanlıurfa Şubesi, Şanlıurfa
Terörle Mücadele Emniyet Müdürlüğünde gözaltında tutulan şüphelilerin bir kısmı, gözaltına
alınıp daha sonra serbest bırakılan bir kısım şüpheli ve görgü tanıkları ile görüşmeler
yapılmıştır.
Şüpheli konumundaki işkence ve kötü muameleye uğrayan kişilerin gözaltı sürecinin ve
işkence ve kötü muamele uygulamalarının devam ettiği tespit edildiğinden ve isimlerinin gizli
kalması kendilerince talep edildiğinden görüşülen kişilerin kimliklerin saptanmaması amacı
ile kimlik bilgilerine raporumuzda yer verilmemiştir. Tamamı için eklenmiş pdf dosyasına tıklayınız