3/27/2017

EN

Toplum ve Hukuk Dergisi’nin yeni sayısında sizlerle buluşmanın sevinciyle merhaba. Bu sayımız, teknik nedenlerle biraz gecikmeli çıktı. Bundan dolayı tüm okurlarımızdan özür diliyoruz.

Bilindiği üzere uzun süredir gözaltı uygulamaları ve uzun tutukluluğa da bir nebze sebep teşkil eden CMK’nın iletişimin tespiti ve denetlenmesine dair hükmü çerçevesinde yoğun tartışmalar söz konusu. Bu sayımızın ilk yazısını bu konuya ayırdık ve bu teknik konuda AİHS standartlarının ne olduğuna baktık. Av. Yıldız Polat’ın, “AİHM Kararları Işığında Türk Hukukunda İletişimin Denetlenmesi” başlıklı çalışmasını tüm okurlarımızın ilgisine sunuyoruz.
İkinci yazımız ise Türkiye’nin bir başka sorununa, artık kamburlaşmış bir halde halen devam eden ve bir çok disiplini ilgilendiren oldukça kapsamlı bir sorun olan “yerinden edilme” sorununa odaklandık. Bu çerçevede Batman Yoksullarla Dayanışma ve Yoksullukla Mücadele Derneği-NEFEL’in, Yaşam ve Umut Evi Projesi kapsamında Cengiz Çiftçi tarafından hazırlanan raporun bir bölümünü okurlarımızın ilgisine sunuyoruz. Bir alan araştırması biçiminde hazırlanan raporda “iç göç”ten kaynaklanan özellikle psiko-sosyal sorunlara dair çarpıcı bilgilere rastlayacaksınız.
Av. Fevzi Çelik ise kamuoyunda ciddi tepkiler alan Siirt’te yaşanan Çocuk İstismarı konusu üzerinden Yatılı Bölge Okullarının durumunu “Siirt ve Pervari’deki Tecavüz Olgusuna Çok Boyutlu Bakış — YİBO ve Koruculuğun Etkisi” başlığıyla değerlendirdi.
Av. Meryem Kavak, “Türkiye’de Yüksek Yargı Kararlarında Ev İçi Emeğin Algılanışı” başlıklı çalışmasıyla Türk Hukuku’nda ev içi emeğin teorik ve pratik yansımaları konusunu değerlendirdi.
Psikiyatrist Doktor Ali Ayas, “Klinik Deneyimlerin Işığında Travma Sonrası Stres Bozukluğu”na dair Vakfımız bünyesinde yapılan çalışmalar üzerinden yaşanan durumları özetledi.
Son olarak İki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı’na yer verdik. Kararların ilkinde Ceza ve Tutukevlerinde yaşanan Disiplin Cezalarına dair AİHM’in adil yargılamayı düzenleyen 6. maddesi ve Özel Hayatın Gizliliğini düzenleyen 8. maddesi çerçevesinde Disiplin Cezası ve İnfaz Hakimliği Kararı irdelenmektedir. İkinci karar ise sözleşmenin 2 ve 3. maddelerinin ihlaline dair somut vaka üzerinden orantısız güç kullanımının sınırlarına dair içtihat tartışmasını da bulacaksınız.