TOHAV F.NAUMANN ORTAK EĞİTİM SEMİNERİ

24.4.2017

TOHAV

Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı

BATI DEMOKRATİK SİSTEMİ ve İNSAN HAKLARININ GELİŞİMİ

Seminerler Dizisi

Programla;  batıda aydınlanma ile başlayan demokratikleşme ve insan haklarının gelişim sürecine ilişkin temel bilgiler ve kavramların tarihsel gelişim temelinde incelenmesi amaçlanmaktadır.

Seminerler 10 hafta, Salı günleri; 18.30-21.00 arasında planmış olup,

Av. Nazım Tural tarafından yürütülecektir

                                                             Seminerlere Katılım Ücretsizdir

    Seminer Programı ve konular

  • 14   Mart,   Salı 18.30     Güney Afrika’da Neler Olmuştu 
  • 21   Mart    Salı  18.30    Güney Afrika Uzlaşma ve  Yeni Anayasa Süreci
  • 28   Mart    Salı  18.30    Tarihsel Gelişim ve İnsan Hakları Kavramı
  •   4   Mart    Salı  18.30    Aydınlanma Öncesi Avrupa, Rönesans ve Reform
  • 11   Nisan   Salı 18.30     Aydınlanma, Önde Gelen Düşünürler ve Sosyal Sözleşme
  • 18   Nisan   Salı 18.30     İngiltere’de Parlamenter Sistemin Gelişimi
  • 25   Nisan   Salı 18.30     ABD’de Kolonileşme ve Bağımsızlık Mücadelesi
  •  2    Mayıs   Salı 18.30      ABD  Anayasal / Başkanlık sistemi
  •  9  Mayıs   Salı 18.30     Fransa Devrimi ve Avrupa’da Yaşanan Değişim
  • 16  Mayıs    Salı 18.30     Fransa İnsan Hakları Bildirisi ve Laiklik Sistemi