TOHAV TARAFİNDAN YÜRÜTÜLEN İŞKENCE VE KÖTÜ MUAMELEYİ ÖNLEME PROJESİ 2

6.4.2017

TOHAV tarafindan yürütülen İşkence ve Kötü Muameleyi Önleme Projesi kapsamında yapılması öngörülen eğitim seminerlerinin ikincisi Van’da Otel Tamara’da gerçekleştirildi.