TOPLUM VE HUKUK DERGİSİ 23. SAYI ÇIKTI

27.3.2017

Merhaba,

Uzun bir aradan sonra Toplum ve Hukuk dergimizin yeni sayısı ile yine karşınızdayız. Bir takım zorunlu nedenlerden dolayı bir süre ara vermek durumunda kaldık. Türkiye’de dergi çıkarmak, böyle bir işe kalkışmak birçok zorluğu göze almak demektir. Her şeye rağmen Toplum ve Hukuk dergisinin yayın hayatına devam etmesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

Elinizdeki yeni sayımızda yine ülke gündemindeki önemli konuları değerlendiren ve faydalı olacağını düşündüğümüz makaleler ve yine daha önceki sayılarımızda olduğu gibi ilginizi çekeceğini düşündüğümüz 2 tane AİHM kararı yer almaktadır.

Anadilde savunma yakın zamana kadar Türkiye’nin en önemli gündemleri arasında yer almaktaydı. Özellikle KCK davalarında sanıkların Kürtçe savunma talepleri mahkemeler tarafından CMK 202. madde gerekçe gösterilerek reddedilmekte ve bu durum beraberinde sanıkların savunma hakkından mahrum kalmalarına neden olmakta idi. Nihayetinde hükümet tarafından CMK 202. maddede değişiklik yapılmış ve bu sorun kısmen aşılmıştır. Av. Feyzi Çelik “Anadilde Savunmaya Hukuk Felsefesi Açısından Bir Bakış ve CMK 202. Madde Değişikliği” başlıklı makalesinde bu meseleyi etraflıca irdelemiştir.

7 Haziran 2012 tarihinde önemli bir kanun (Türkiye İnsan Hakları Kurumu Kanunu) TBMM’de kabul edilmiş ve 21 Haziran 2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. İşkencenin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi’ne ek Seçmeli Protokol kapsamında işkencenin önlenmesi amacıyla bu kanun ile Türkiye İnsan Hakları Kurumu kurulmuştur. Bu kurumun kuruluş süreci ile ilgili bilgiyi Av. Ezgi Şahin’in makalesinde bulabilirsiniz.

Bilindiği gibi Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 04.04.2013 tarihinde TBMM’de kabul edilmiş ve 11.04.2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Düzenli ve düzensiz göçmenler için artık bir hedef ülke haline gelen Türkiye’de iltica, göç, yabancıların durumu önemli bir meseledir. Buna ilişkin önemli düzenlemeler içeren Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu dergimizin bu sayısında Av. Meryem Kavak tarafından değerlendirilmiştir.

07.02.2013 tarihinde Terörizmin Finansmanın Önlenmesi Hakkında Kanun TBMM’de kabul edildi. Bu yasa Türkiye kamuoyunda çokça tartışılmış ve birçok kesim tarafından eleştirilmiştir. Dergimizin bu sayısında Av. Mahmut Taşçı tarafından Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun irdelenmiştir.

Kamuoyunda 4. Yargı Paketi olarak bilinen İnsan Hakları ve İfade Özgürlüğü Bağlamında Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 11.04.2013 tarihinde kabul edilerek yasalaştı. Bu kanun ile birlikte birçok kanunda bazı önemli değişiklikler yapıldı. Av. Gülizar Tuncer dergimizin bu sayısında yer alan makalesinde özellikle Terörle Mücadele Kanunu ve TCK’da yapılan değişiklikleri mercek altına almıştır.

Bir sonraki sayımızda buluşmak dileğiyle…

Toplum ve Hukuk Dergisi 23. sayı çıktı