TÜRKİYE 1999 İLERLEME RAPORU EN

EN
TÜRKİYE’NİN KATILIM YÖNÜNDE İLERLEMESİ’NE İLİŞKİN KOMİSYON 1999 DÜZENLİ RAPORU

A Giriş

a) Sunuş

Her bir aday ülkenin katılım yönünde kaydettiği ilerleme’ye ilişkin ilk düzenli raporlarını 1998 sonunda sunacağı yolunda Komisyon tarafından yapılan açıklama, Haziran 1998’de yapılan Cardiff AB Konseyi tarafından memnuniyetle karşılanmıştır. AB Konseyi, Türkiye’ye ilişkin “raporun, Ortaklık Anlaşması’nın 28nci maddesine1 ve Lüksemburg AB Konseyi’nin sonuçlarına dayalı olacağını” kaydetmiştir.

Viyana’da düzenlenen AB Konseyi ise Komisyon’u, Helsinki AB Konseyi için yeni ilerleme raporlarını sunmaya davet etti.

Daha önceki rapor gibi, bu Düzenli Rapor da, Kopenhag AB Konseyi’nin sonuçlarını dikkate almaktadır. Rapor:

– özellikle Ortaklık Anlaşması çerçevesinde, Türkiye ve Birlik arasındaki ilişkileri anlatmakta;

– AB Konseyi tarafından konulan siyasi koşullar (demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları, azınlıkların korunması) bakımından durumu analiz etmekte;

– AB Konseyi tarafından belirtilen ekonomik koşullar (işleyen bir piyasa ekonomisi, Birlik içindeki rekabet baskıları ve piyasa güçleri ile başa çıkma kapasitesi) bakımından Türkiye’nin durumunu ve perspektiflerini değerlendirmekte;

– Türkiye’nin, üyelik yükümlülüklerini, yani Antlaşma’da, talî mevzuatta ve Birlik politikalarında yer alan Birlik Müktesebatını üstlenme kapasitesi sorununu incelemekte;

– 4 Mart 1998 tarihli Komisyon tebliğinde ortaya konulan Avrupa Stratejisi’ne özel referans ile, katılım yolunda Türkiye’nin durumuna ve perspektiflerine ilişkin genel bir değerlendirme sunmaktadır.

Ayrıca, üyelik  sonrasında Topluluk politikalarının uyumlu bir şekilde uygulanmasını garanti etmek üzere aday ülkelerin idarî yapılarını adapte etmeleri gereğini vurgulayan Madrid AB Konseyi tarafından talep edildiği gibi, adlî ve idarî kapasite konusunu içermektedir. Ancak, adlî ve idarî kapasitenin incelenmesi, gümrük birliği kapsamındaki alanlar ile sınırlıdır.

Rapor, son düzenli rapordan bu yana kaydedilen ilerlemeyi dikkate almaktadır. 1998 Düzenli Rapor’unda atıf yapılan planlanmış reformların gerçekleştirilmiş olup olmadığına bakmakta ve yeni girişimleri irdelemektedir.