TÜRKİYE 2006 İLERLEME RAPORU EN

EN

TÜRKİYE 2006 İLERLEME RAPORU

1. GİRİŞ

1.1. Önsöz

 

Aralık 1997 tarihli Lüksemburg AB Konseyi kararlarını takiben, Komisyon, Konsey ve Parlamento’ya düzenli olarak rapor sunmaktadır.

 

Türkiye’nin üyeliğe hazırlanma yönünde yaptığı ilerleme hakkındaki bu rapor, büyük ölçüde daha önceki raporlardaki aynı yapıyı takip etmektedir. Bu rapor;

 

-Birlik ile Türkiye arasındaki ilişkileri kısaca tanımlamakta;

 

-üyelik için siyasi kriterler açısından Türkiye’deki durumu incelemekte;

 

-üyelik için ekonomik kriterler açısından Türkiye’nin durumunu incelemekte;

 

-Türkiye’nin üyelik yükümlülüklerini, diğer bir deyişle, Antlaşmalar, ikincil mevzuat ve Birlik politikaları olarak tanımlanan müktesebatı üstlenme kapasitesini gözden geçirmektedir.

 

Bu rapor, 1 Ekim 2005 ve 30 Eylül 2006 tarihleri arasındaki süreyi kapsamaktadır. İlerleme, alınan kararlar, fiilen kabul edilen mevzuat ve uygulanan tedbirler temel alınarak değerlendirilmiştir. Kural olarak, hazırlık veya Meclis onayı gibi değişik aşamalarda bulunan mevzuat veya tedbirler dikkate alınmamıştır. Bu yaklaşım, tüm raporlara eşit muamelede bulunulmasına ve nesnel bir değerlendirme yapılmasına olanak tanımaktadır.

 

Rapor, Komisyon tarafından toplanmış ve incelenmiş bilgiye dayanmaktadır. Buna ek olarak, Türk Hükümeti’nin ve üye ülkelerin katkıları, Avrupa Parlamentosu raporları ve çeşitli uluslararası sivil toplum örgütlerinden gelen bilgiler dahil olmak üzere pek çok kaynak kullanılmıştır.

 

Komisyon, bu raporun içerdiği teknik incelemeye dayanarak, genişleme strateji kağıdında Türkiye’ye ilişkin sonuçlara varmaktadır.

 

1.2. AB ve Türkiye arasındaki ilişkiler

 

Türkiye ile katılım müzakereleri Ekim 2005’te açılmıştır. Katılım sürecinin ilk aşaması olan müktesebatın analitik incelemesi (tarama) Ekim 2006’da tamamlanmıştır. Bir fasılda -Bilim ve Araştırma- müzakereler açılmış ve Haziran’da geçici olarak kapatılmıştır.

 

Genişletilmiş siyasi diyalog İngiltere, Avusturya ve Finlandiya Dönem Başkanlıkları süresince devam etmiştir.

 

Ortaklık Anlaşması tatminkar biçimde işlemeye devam etmiştir.

AT-Türkiye ticareti 2005’de 75 milyar Euro’ya ulaşmış ve Gümrük Birliği kapsamında artmaya devam etmiştir. AB, bir çok vesileyle, Türkiye’yi, Kıbrıs’a ilişkin olarak ulaşım araçları üzerindeki kısıtlamalar dahil olmak üzere malların serbest dolaşımına ilişkin tüm kısıtlamaları kaldırmaya çağırmıştır. Ticarete teknik engeller, ithalat lisansları, devlet yardımları, fikri mülkiyet haklarının güçlendirilmesi ve diğer ayırımcı hükümlere ilişkin Türk tarafınca yerine getirilmemiş yükümlülükler devam etmektedir. Buna rağmen, zorunlu standartların azaltılması kısmen önemli bir gelişmedir.