TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA SEÇİM SİSTEMLERİ

27.3.2017

DAVETİYE: 

  TÜRKİYE’DE ve DÜNYADA SEÇİM SİSTEMLERİ

 
9 Kasım 2013
 Cezayir Toplantı Salonu 
Hayriye Caddesi No:12, Galatasaray, Beyoğlu-İstanbul
 
Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı (TOHAV) ve Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (SAMER) tarafından İstanbul’da “Türkiye’de ve Dünyada Seçim Sistemleri” konulu bir panel düzenlenmektedir. Katılımınız bizi mutlu edecektir. Panel Program ve Afişi ekte bulabilirsiniz.

 

TÜRKİYE’DE ve DÜNYADA SEÇİM SİSTEMLERİ

PANEL PROGRAMI

9 Kasım 2013

CEZAYİR TOPLANTI SALONU

 Kayıt  (12.00 – 12: 30)         

Açılış Konuşmaları

(12.30–13.00) 

 

Av. Hakan Gündüz (TOHAV Yönetim Kurulu Bşk.)

Welat Ay (SAMER)

 

 I. Oturum: Kavramsal Çerçeve ve Dünya Deneyimleri  (13.00–14.15)

 

Moderatör:  Prof. Dr. Nükhet Sirman (Boğaziçi Üniversitesi) 

Prof. Dr. Turgut Tarhanlı, (İstanbul Bilgi Üniversitesi )

Andrew Finkel, Gazeteci

 

Kahve Arası (14.15–14.30)

 

 II. Oturum: Türkiye’de Seçim Sistemi ve Siyasi Partilerin Yaklaşımları

(14.30–15.45)

 

ModeratörAv. Hakan Gündüz (TOHAV Yönetim Kurulu Bşk.)

Atilla Kart (CHP Konya Milletvekili )

Galip Ensarioğlu (AKP Diyarbakır Milletvekili )

Hasip Kaplan (BDP Şırnak Milletvekili)

15:45-16.00 Çay kahve arası

 

 

 III. Oturum: Demokratikleşme Paketinde Önerilen Seçim Sistemleri ve Yansımaları (16.00–17.15)

 

Moderatör: Yrd. Doç.Dr.  Bülent Küçük ( Boğaziçi Üniversitesi)

Tarhan Erdem, (Konda Araştırma Şirketi)

Prof. Dr. Mithat Sancar, (Ankara Üniversitesi)

Prof. Dr. Seyfettin Gürsel, (Bahçeşehir Üniversitesi)

 

 IV. Oturum: “Oturum Konuları Üzerine Tartışmalar ve Kapanış

(17.15–17.45)                                                                   

 

  Moderatör: Welat Ay (SAMER)

Kapanış Kokteyli

 

(17.45 -18.30)

TÜRKİYE’DE ve DÜNYADA SEÇİM SİSTEMLERİ