TÜRKİYE'NİN KATILIM YÖNÜNDE İLERLEMESİ ÜZERİNE KOMİSYON'UN DÜZENLİ RAPORU 1999

30.4.2018

Her bir aday ülkenin katılım yönünde kaydettiği ilerleme’ye iliskin ilk düzenli
raporlarını 1998 sonunda sunacağı yolunda Komisyon tarafından yapılan açıklama,
Haziran 1998’de yapılan Cardiff AB Konseyi tarafından memnuniyetle karsılanmıstır.
AB Konseyi, Türkiye’ye iliskin “raporun, Ortaklık Anlasması’nın 28nci maddesine1 ve
Lüksemburg AB Konseyi’nin sonuçlarına dayalı olacağını” kaydetmistir.


Viyana’da düzenlenen AB Konseyi ise Komisyon’u, Helsinki AB Konseyi için yeni
ilerleme raporlarını sunmaya davet etti.


Daha önceki rapor gibi, bu Düzenli Rapor da, Kopenhag AB Konseyi’nin sonuçlarını
dikkate almaktadır.

Rapor:

- özellikle Ortaklık Anlasması çerçevesinde, Türkiye ve Birlik arasındaki iliskileri
anlatmakta;

- AB Konseyi tarafından konulan siyasi kosullar (demokrasi, hukukun üstünlüğü,
insan hakları, azınlıkların korunması) bakımından durumu analiz etmekte;

- AB Konseyi tarafından belirtilen ekonomik kosullar (isleyen bir piyasa ekonomisi,
Birlik içindeki rekabet baskıları ve piyasa güçleri ile basa çıkma kapasitesi)
bakımından Türkiye’nin durumunu ve perspektiflerini değerlendirmekte;

- Türkiye’nin, üyelik yükümlülüklerini, yani Antlasma’da, talî mevzuatta ve Birlik
politikalarında yer alan Birlik Müktesebatını üstlenme kapasitesi sorununu
incelemekte;

- 4 Mart 1998 tarihli Komisyon tebliğinde ortaya konulan Avrupa Stratejisi’ne özel
referans ile, katılım yolunda Türkiye’nin durumuna ve perspektiflerine iliskin genel bir
değerlendirme sunmaktadır.

Ayrıca, üyelik sonrasında Topluluk politikalarının uyumlu bir sekilde uygulanmasını
garanti etmek üzere aday ülkelerin idarî yapılarını adapte etmeleri gereğini
vurgulayan Madrid AB Konseyi tarafından talep edildiği gibi, adlî ve idarî kapasite
konusunu içermektedir. Ancak, adlî ve idarî kapasitenin incelenmesi, gümrük birliği
kapsamındaki alanlar ile sınırlıdır.

Rapor, son düzenli rapordan bu yana kaydedilen ilerlemeyi dikkate almaktadır. 1998
Düzenli Rapor’unda atıf yapılan planlanmıs reformların gerçeklestirilmis olup
olmadığına bakmakta ve yeni girisimleri irdelemektedir.

Siyasi ve Müktesebat ile ilgili kriterlerin karsılanmasında kaydedilen ilerlemeye iliskin
değerlendirme, son Düzenli Rapor’dan bu yana sağlanmıs olan ilerleme üzerinde
yoğunlasırken, ekonomik değerlendirme, Türkiye’nin ekonomik performansının daha
1 Madde 28’e göre, “Anlasma’nın isleyisi, Topluluğu kuran Antlasma’dan doğan yükümlülüklerin Türkiye tarafından tam
olarak kabul edilmesini öngörmeyi haklı kılacak ölçüde ilerlediğinde, Ãkit Taraflar, Türkiye’nin Topluluğa katılma imkanını
inceleyeceklerdir.” uzun dönemli olarak irdelenmesine dayanmaktadır. Müktesebatın benimsenmesinde
kaydedilen ilerlemenin değerlendirilmesi ise, hazırlık veya Parlamento onayı
asamalarında olan mevzuat yerine, fiilen kabul edilmis olan mevzuat temelinde
yapılmıstır. Bu yaklasım, tüm aday ülkeler için esit muamele sağlamakta ve katılıma
yönelik hazırlıkta somut ilerleme açısından ülkeler arasında objektif bir değerlendirme
ve karsılastırma imkanı vermektedir.

Rapor çok çesitli bilgi kaynaklarına dayanmaktadır. Aday ülkeler, son Düzenli
Rapor’un yayınlanmasından beri üyelik hazırlıklarında kaydedilen ilerleme hakkında
bilgi vermeye davet edilmislerdir. Raporun hazırlanmasında Konsey mütalaaları ve
Avrupa Parlamentosu raporları ve kararları2 dikkate alınmıstır. Komisyon, çesitli
uluslararası kuruluslarca yapılan değerlendirmeler ve özellikle Avrupa Konseyi, AGĐT,
uluslararası malî kurumlar ve sivil toplum örgütlerinin katkılarından da yararlanmıstır.