1982 ANAYASASININ SERÜVENİ

30.4.2018

Doç. Dr. Fazıl Hüsnü ERDEM*
1982 Anayasasının yapılısından bugüne kadar geçirdiği evrimin genel bir analizini
amaçlayan bu çalısmada -konunun daha iyi anlasılması ve sağlıklı çözümlemeler
yapılabilmesi açısından- önce anayasacılık düsüncesine ve bu düsüncenin sekillendirdiği
anayasa kavramına değinilecektir. Bunun akabinde, Anayasanın ilk metni çesitli
boyutlarıyla (insan hakları, hukuk devleti ve demokrasi açısından) ele alınacak;
anayasacılık bakımından tasıdığı eksiklikler ve yanlıslıklar ortaya konulacaktır. Son
olarak da, Anayasada bugüne kadar gerçeklestirilen değisiklilerin bilançosu çıkarılarak,
eski metinle yeni düzenlemeler karsılastırmalı bir biçimde incelenmeye ve analiz
edilmeye çalısılacaktır.