İNSAN HAKLARI SAVUNUCULARINA ÇAĞRI

27.3.2017

Sayın İlgili;

Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı ve KAOS-GL olarak insan hakları savunucularının güçlendirilmesine dönük bir çalışma başlatmış bulunmaktayız. Temel amacımız, insan hakları savunucularının psiko-sosyal ve hukuki kapasitelerini güçlendirmektir. Bu amaçla gerçekleştireceğimiz faaliyetlerden biri de “insan hakları savunucularına psiko-sosyal destek” sunmak.

Bu çalışma kapsamında, tükenmişlik sendromu ve ikincil travmanın, sosyal destek yöntemleriyle hafifletilmesini ve travma ile baş etme yöntemleri hakkında farkındalık yaratılmasını hedeflemekteyiz.

Kısaca özetlemek gerekirse; travma mağdurlarının anlattıkları sonucunda yaşananlara şahit olma, onlarda gördükleri travmatik izlerden ötürü ikincil travmaya uğrama, en sık “yardım edenler“ diye adlandırılan grupta görülmektedir. Gönüllünün/çalışanın ikincil travmaya uğraması; sürece, iş yoğunluğuna ve kendi özel yatkınlığına bağlıdır. İnsan hakları alanında çalışan gönüllü, profesyonel ve aktivistlerin, mağdurlara yardım etme sürecinde tanıklıklarına bağlı olarak ikincil travmaya maruz kalmaları ve yanı sıra tükenmişlik duyguları yaşamaları sıklıkla karşılaşılan durumlardandır. Genellikle mağdur gruplarla çalışan insan hakları savunucularının, aktivistlerin kendi kişisel kaynaklarını/sosyal ilişkilerini ve/veya profesyonel destek mekanizmalarını devreye sokmadıkları/sokamadıkları durumlarda ortaya çıkan ve birbirini izleyen bu durumlar, ciddi sorunları beraberinde getirebilir.

Sözü edilen olumsuz sonuçların oluşmasını önlemek, onarıcı müdahalelerde bulunabilmek grup psikoterapisi ile mümkün olabilmektedir. Birçok başka durumda olduğu gibi travma tedavisinde/rehabilitasyonunda grupla çalışmak çok daha iyi sonuçlar verebilir. Grup sayesinde kişi yalnız olmadığını, benzer zorlanmaları, sıkıntıları, baş edememe durumunu sadece kendisinin yaşamadığını görme şansına sahip olur. Farklı baş etme becerilerini görme, örnek alma ve örnek olma deneyimlerini yaşar. Değişik teknikler aracılığı ile sözel ve sözel olmayan ifade kanalları açılır, gruptaki tanıklıklar ve grubun desteği ile aynı zamanda iyileşme imkânı ortaya çıkar.

Bu amaçla Eylül 2015 tarihinden itibaren TOHAV adresinde bulunan Travma Rehabilitasyon Merkezi’nde grup psikoterapisi için gruplar oluşturulacaktır. İlk grup, çalışmalarına Ekim ayı itibariyle başlayacak olup haftada bir olmak üzere 5 oturum yapılacaktır. Yöntem olarak psikodrama, dans ve hareket terapisi ve film terapisinin kullanılacağı grup psikoterapilerimize katılmanızı bekleriz.

Saygılarımızla.

TOHAV- KAOS-GL

Kayıt ve detaylı bilgi için:

0 212 293 47 70-71 (TOHAV)

tohav@mynet.com

05321726909

İNSAN HAKLARI SAVUNUCULARINA ÇAĞRI