10.5.2018

göçmenlerin
başlıca ilk giriş ve geçiş ülkesi olmaya devam etmiştir.
2017 yılı içerisinde yasal ve mevzuat anlamında büyük değişiklikler
olmadığı gibi Türkiye halen 1951 tarihli Mültecilerin Hukuki Durumuna
İlişkin Cenevre Sözleşmesi’ne koyduğu coğrafi çekinceyi korumaktadır.
Hem bu durumdan kaynaklı hem de daha önce tespit etmiş olduğumuz
Türkiye’de Mülteci ve Sığınmacılar/2016 İzleme Raporu (bundan sonra
2016 TOHAV İzleme Raporu olarak kullanılacaktır) belirtiğimiz sorunlar
devam etmektedir.
Türkiye’de; biyometrik verileri alınarak kayıt altına alınan toplam
3.424.237 Suriyelilerin yaş ve cinsiyete göre dağılımı 28.12.2017 tarihi
itibari ile1; erkek 1.852.563, kadın 1.571.674’dir.
2017 yılında uydu kent ve geri gönderme merkezleri; STK’ların izlemesine
halen izin verilmemektedir.