TÜRKİYE'NİN KATILIM YÖNÜNDE İLERLEMESİ ÜZERİNE KOMİSYON'UN DÜZENLİ RAPORU

30.4.2018

Haziran 1998’de yapılan Cardiff AB Konseyi, her bir aday ülkenin katılım yönünde kaydettiği
ilerleme üzerine ilk düzenli raporlarını 1998 sonunda sunacağı yolunda Komisyon tarafından
yapılan açıklamayı memnuniyetle karsılamıstır. Türkiye ile ilgili olarak, AB Konseyi,
“raporun, Ortaklık Anlasması’nın 28nci maddesine1 ve Lüksemburg AB Konseyi’nin sonuç
bildirgesine dayalı olacağını” kaydetmistir.


Aralık 1997 Lüksemburg AB Konseyi, Türkiye’yi her alanda Avrupa Birliği’ne
yaklastırarak,onu katılım için hazırlamaya yönelik bir strateji olusturmaya karar vermistir..
AB Konseyi: “Bu strateji, Ortaklık Konseyi tarafından, Kopenhag kriterleri ve Konsey’in 29
Nisan 1997 tarihli konumu ısığında, özellikle Ortaklık Anlasması’nın 28inci maddesi
temelinde gözden geçirilecektir.” noktasını da eklemistir.


Bu rapor, Cardiff AB Konseyi’nin talebine, Komisyon’un yanıtını olusturur. O nedenle,
raporun yapısı, Kopenhag AB Konseyi sonuçlar bildirgesini dikkate almaktadır. Rapor:
- özellikle Ortaklık Anlasması çerçevesinde, Türkiye ve Avrupa Birliği arasında simdiye
kadarki iliskileri anlatmakta;


- AB Konsey’nin atıf yapığı politik kosullar (demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan
hakları, azınlıkların korunması) bakımından mevcut durumu analiz etmekte;
- AB Konseyi’nin atıf yaptığı ekonomik kosullar (piyasa ekonomisi, AB içindeki
rekabet baskısıyla basa çıkma yeteneği) bakımından Türkiye’nin durumunu ve perspektiflerini
değerlendirmekte;


- Türkiye’nin, üyelik yükümlülüklerini, yani AB Antlasması’nda, talî mevzuatta ve
politikalarda yer alan Avrupa Birliği müktesebatını üstlenme yeteneğini incelemekte; ve
- 4 Mart 1998 tarihli Komisyon tebliğinde ortaya konulan Avrupa stratejisine özel
referans ile, katılım yolunda Türkiye’nin durumuna ve perspektiflerine iliskin genel bir
değerlendirme sunmaktadır.