Eyl
21

Say覺n 襤lgili;

Toplum ve Hukuk Arat覺rmalar覺 Vakf覺 ve KAOS-GL olarak insan haklar覺 savunucular覺n覺n g羹癟lendirilmesine d繹n羹k bir 癟al覺ma balatm覺 bulunmaktay覺z. Temel amac覺m覺z, insan haklar覺 savunucular覺n覺n psiko-sosyal ve hukuki kapasitelerini g羹癟lendirmektir. Bu ama癟la ger癟ekletireceimiz faaliyetlerden biri de insan haklar覺 savunucular覺na psiko-sosyal destek sunmak. Okumaya devam et…

Eyl
10

GE襤C襤 ZEL GVENL襤K BLGELER襤
GZLEM RAPORU
(IRNAK-DERS襤M)
Austos 2015
Marmara G繹癟 襤zleme Platformu Bileenleri
Dersim Dernekleri Federasyonu
Dou-G羹neydou Dernekleri Platformu
Eit Haklar 襤癟in 襤zleme Dernei
襤nsan Haklar覺 Dernei 襤stanbul ve Dersim ubesi
襤stanbul G繹癟 Edenler Sosyal Yard覺mlama ve K羹lt羹r Dernei
zg羹rl羹k癟羹 Hukuk癟ular Dernei
Toplum ve Hukuk Arat覺rmalar覺 Vakf覺
G繹癟 Platformu Bileenleri
Akdeniz G繹癟-Der
Amed G繹癟-Der
Botan G繹癟-Der
襤stanbul G繹癟-Der
Van G繹癟-Der Okumaya devam et…

Eyl
10

PREFACE
This book was prepared as part of the project, titled “the Charter for Equality of Women and Men in Local Governments,” conducted by the Foundation for Society and Legal Studies between May 2014 and July 2015. Okumaya devam et…

Eyl
10

SUNU
Bu kitap, Toplum ve Hukuk Arat覺rmalar覺 Vakf覺 taraf覺ndan May覺s 2014- Temmuz 2015 tarihlerinde y羹r羹t羹len Yerel Y繹netimlerde Kad覺n-Erkek Eitlii art projesi kapsam覺nda haz覺rlanm覺t覺r. Okumaya devam et…

ub
03

Oca
31

C襤ZRE 襤LES襤NDE 6 EK襤M 2014 TAR襤H襤NDE BALAYAN OLAYLAR VE 7 S襤V襤L YURTTAIN YAAMINI Y襤T襤RMES襤NE 襤L襤K襤N HAZIRLANAN RAPOR.Cizre Raporu Okumaya devam et…

Oca
24

Vakf覺m覺z覺n Olaan 10. Genel Kurulu 24 Ocak 2015de 羹yelerimizin kat覺lmas覺la ger癟ekleti. Okumaya devam et…

Ara
25

Toplum ve Hukuk Arat覺rmalar覺 Vakf覺 taraf覺ndan Yerel Y繹netimlerde Kad覺n Erkek Eitlii art Projesi kapsam覺nda 20.12.2014 tarihinde L羹leburgazda Toplumsal Cinsiyet Eitlii ve Toplumsal Cinsiyete Duyarl覺 B羹t癟eleme bal覺kl覺 eitim semineri d羹zenlendi. Belediyeye ait L羹leburgaz Y覺ld覺zlar覺 Futbol Akademisi Toplant覺 Salonunda ger癟ekletirilen eitime L羹leburgaz Belediyesi Bakan Yard覺mc覺s覺 Kevser zkan, kad覺n daire m羹d羹rleri ve meclis 羹yeleri kat覺ld覺. Okumaya devam et…

Ara
25

Toplum ve Hukuk Arat覺rmalar覺 Vakf覺 taraf覺ndan Yerel Y繹netimlerde Kad覺n Erkek Eitlii art Projesi kapsam覺nda 29.11.2014 tarihinde Toplumsal Cinsiyet Eitlii ve Toplumsal Cinsiyete Duyarl覺 B羹t癟eleme bal覺kl覺 eitim semineri d羹zenlendi. Okumaya devam et…

Tem
18

KADIN DOSTU YEREL YNET襤MLERE DORU PROJES襤

襤sve癟 Konsolosluu taraf覺ndan desteklenen ve 12 ay s羹recek projenin genel amac覺, Avrupa Yerel Yaamda kad覺n Erkek Eitlii art覺n覺n yerel y繹netimler taraf覺ndan imzalanmas覺 yoluyla kad覺nlar覺n yaamlar覺n覺n iyiletirilmesi/d繹n羹t羹r羹lmesi 癟abalar覺na katk覺 sunmakt覺r. Okumaya devam et…