Ara
25

Toplum ve Hukuk Arat覺rmalar覺 Vakf覺 taraf覺ndan Yerel Y繹netimlerde Kad覺n Erkek Eitlii art Projesi kapsam覺nda 20.12.2014 tarihinde L羹leburgazda Toplumsal Cinsiyet Eitlii ve Toplumsal Cinsiyete Duyarl覺 B羹t癟eleme bal覺kl覺 eitim semineri d羹zenlendi. Belediyeye ait L羹leburgaz Y覺ld覺zlar覺 Futbol Akademisi Toplant覺 Salonunda ger癟ekletirilen eitime L羹leburgaz Belediyesi Bakan Yard覺mc覺s覺 Kevser zkan, kad覺n daire m羹d羹rleri ve meclis 羹yeleri kat覺ld覺. Okumaya devam et…

Ara
25

Toplum ve Hukuk Arat覺rmalar覺 Vakf覺 taraf覺ndan Yerel Y繹netimlerde Kad覺n Erkek Eitlii art Projesi kapsam覺nda 29.11.2014 tarihinde Toplumsal Cinsiyet Eitlii ve Toplumsal Cinsiyete Duyarl覺 B羹t癟eleme bal覺kl覺 eitim semineri d羹zenlendi. Okumaya devam et…

Tem
18

KADIN DOSTU YEREL YNET襤MLERE DORU PROJES襤

襤sve癟 Konsolosluu taraf覺ndan desteklenen ve 12 ay s羹recek projenin genel amac覺, Avrupa Yerel Yaamda kad覺n Erkek Eitlii art覺n覺n yerel y繹netimler taraf覺ndan imzalanmas覺 yoluyla kad覺nlar覺n yaamlar覺n覺n iyiletirilmesi/d繹n羹t羹r羹lmesi 癟abalar覺na katk覺 sunmakt覺r. Okumaya devam et…

May
16

Kas
13

TOHAV ve SAMERden

T羹rkiyede ve d羹nyada se癟im sistemleri paneli

Toplum ve Hukuk Arat覺rmalar覺 Vakf覺 (TOHAV) ile Siyasal ve Sosyal Arat覺rmalar Merkezi (SAMER) taraf覺ndan Cezayir Toplant覺 Salonu’nda “T羹rkiye’de ve D羹nyada Se癟im Sistemleri” konulu bir panel d羹zenlendi. Okumaya devam et…

Kas
05

DAVET襤YE:

TRK襤YEDE ve DNYADA SE襤M S襤STEMLER襤

9 Kas覺m 2013
Cezayir Toplant覺 Salonu
Hayriye Caddesi No:12, Galatasaray, Beyolu-襤stanbul
Toplum ve Hukuk Arat覺rmalar覺 Vakf覺 (TOHAV) ve Siyasal ve Sosyal Arat覺rmalar Merkezi (SAMER) taraf覺ndan 襤stanbul’da T羹rkiyede ve D羹nyada Se癟im Sistemleri konulu bir panel d羹zenlenmektedir. Kat覺l覺m覺n覺z bizi mutlu edecektir. Panel Program ve Afii ekte bulabilirsiniz. Okumaya devam et…
Kas
01
Kas
01

Suriye’den gelen s覺覺nmac覺lar覺n yaam, sal覺k ve eitim koullar覺na ilikin yapt覺覺 saha 癟al覺mas覺n覺n sonu癟lar覺n覺 襤HD 襤stanbul ube binas覺nda d羹zenledii bas覺n toplant覺s覺 ile a癟覺klad覺. Okumaya devam et…

Eki
26

Toplum ve Hukuk Arat覺rmalar覺 Vakf覺 taraf覺ndan Cezayir Toplant覺 Salonu’nda, “Yabanc覺lar ve 襤ltica Hukukunda Yeni D繹nem” konulu panel d羹zenlendi. Okumaya devam et…

Eki
23